Mehr als 940.000 Menschen in Österreich pflegen ihre Angehörigen. Viele bleiben im Verborgenen.
Die Sendung beleuchtet Alltags- und Lebenssituationen pflegender Angehöriger aus verschiedenen Blickwinkeln. Eine Sendung zum 1. österreichischen Aktionstag für pflegende Angehörige gestaltet und moderiert von Maria Hoppe.

Nega? … s tem nisem računal/a!
Več kot 940.000 ljudi v Avstriji neguje svojce. Veliko jih živi v tajnosti.
Oddaja razkriva vsakodnevne in življenske situacije ljudi, ki negujejo svojce iz različnih zornih kotov. To je oddaja, ki je posvečena prvemu avstrijskemu “Dnevu nege svojcev”. Pripravila jo je Maria Hoppe.

Mehr als 940.000 Menschen in Österreich pflegen ihre Angehörigen. Viele bleiben im Verborgenen.
Die Sendung beleuchtet Alltags- und Lebenssituationen pflegender Angehöriger aus verschiedenen Blickwinkeln. Eine Sendung zum 1. österreichischen Aktionstag für pflegende Angehörige gestaltet und moderiert von Maria Hoppe.

Nega? … s tem nisem računal/a!
Več kot 940.000 ljudi v Avstriji neguje svojce. Veliko jih živi v tajnosti.
Oddaja razkriva vsakodnevne in življenske situacije ljudi, ki negujejo svojce iz različnih zornih kotov. To je oddaja, ki je posvečena prvemu avstrijskemu “Dnevu nege svojcev”. Pripravila jo je Maria Hoppe.